Zoek in deze blog

Zicht op je visie

Verder kijken dan wat zichtbaar is

Ik geloof dat ieder mensenleven van enorme waarde is en dat ieder mens het beste tot uitdrukking komt, wanneer hij wandelt in de visie voor zijn leven. Dat wil zeggen, dat hij gaat functioneren zoals hij bedoeld is met als basis dat hij weet dat hij onvoorwaardelijk geliefd is door zijn Schepper. Op ieder mensenleven ligt een visie, een droom, die tot werkelijkheid zou moeten komen. Het is echter niet altijd eenvoudig te ontdekken wat die visie is.

Ik geloof ook dat we gemaakt zijn om in verbondenheid te leven met onze Schepper, onszelf en met anderen. Echter, als wij niet in staat zijn de visie voor onszelf te doorgronden (veroorzaakt door gebrek aan kennis, trauma's en/of leugens (aannames) in ons denken), is het moeilijk om iets voor anderen te kunnen betekenen en is het dus ook moeilijk te leven vanuit die verbondenheid.   fotobron: www.motivation.nl

Op het moment dat we geen verbondenheid ervaren, voelen we leegte, doelloosheid en vervreemding met onszelf. Vervreemding zorgt ervoor dat we allerlei zaken gaan najagen in het leven die ons energie kosten, en die ons geen langdurige bevrediging schenken. Bovendien is ons zelfbeeld dan zo laag dat we ontvankelijk zijn om met alle winden mee te waaien. We zijn dan niet onszelf, met als gevolg dat er stoornissen, depressies en/of ziekten kunnen optreden. Héél vermoeiend.

Ik geloof ook dat onze visie voor ons leven, er al in gegoten is toen we nog een baby waren (onze kernwaarden; psalm 139).

Hoe krijgen we zicht op onze visie?

Visie is als de echo van wat je aan kernwaarden in je hebt. Visie vraagt om wat er al is. Het kan goed zijn er met iemand over te praten, die onderscheidingsvermogen en wijsheid heeft. Visie doet een beroep op de mogelijkheden die je al in je hebt, maar nog niet altijd zichtbaar zijn. Helaas is het populairder om probleemgericht te denken. Bijvoorbeeld "wat is er toch mis met die persoon? of "Waarom lukt het hem nou niet?" i.p.v. te kijken naar de mogelijkheden die iemand in zich heeft. Het is daarom belangrijk te leren kijken naar de mogelijkheden (potenties) die iemand in zich heeft, dan naar het specifieke gedrag.

Kortom, visie is staan in je mogelijkheden. Wanneer je ontdekt wat jouw visie is en je gaat daarin functioneren, mag je zijn wie je bent; zoals je bedoeld bent. Een prachtige bijkomstigheid is, dat je door je nieuwe focus (visie) energie zult krijgen in plaats van dat je energie verliest. Je bent immers met zaken bezig, die bij je passen. Jouw passie. Wanneer we de visie voor ons leven steeds meer gaan ontdekken en toepassen, zullen de we vrijheid ervaren bewuste keuzes te maken. Keuzes die een beroep doen op wie we zijn, ons potentieel, ons welzijn en die van anderen en die er ook voor zorgen dat we tot zegen kunnen zijn van een ander.

"Visie is staan in je mogelijkheden"
"Visie is staan in onbevangenheid"
"Visie staat los van redenatie"
"Visie staat voor scheppende kracht"

We kunnen namelijk onze kernwaarden van onze binnenkant versterken door kleur-en kledinggebruik. Zo ook onze mogelijkheden die nog niet zichtbaar zijn, kunnen we versterken door kleur- en kleding. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wanneer je ontdekt zoals je bedoeld bent en je vanuit deze visie jezelf presenteert (kleur en kleding), je omgeving je daarop gaat aanspreken. Het gevolg is dat je je erook naar gaat gedragen. Je zult stralen. Andersom ook, wanneer je mensen aanspreekt op hun mogelijkheden en verder kijkt dan wat zichtbaar is, zullen ze gaan stralen en zich ernaar gaan gedragen. Vanuit deze visie werk ik met mijn klanten.

 

Tags: visie, zicht op visie, visie van Kleurstudio Ede