Wat zijn Neethling Brain Instruments (NBI®)?

Logo van Neethling Brain Instruments (NBI®)De Neethling Brain Instruments (NBI®) zijn een effectief bewezen methode om iemands breinvoorkeuren in kaart te brengen. Het is gebaseerd op het onderscheid tussen verschillende clusters van breinprocessen in onze hersenen. De dominantie van die verschillende breinprocessen is bij elk mens anders. Dat leidt tot verschillen in breinvoorkeuren. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben een voorkeur voor details, voor het vastenhouden aan bestaande procedures en regels. Anderen hebben juist een voorkeur voor het grote geheel, voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Weer anderen zijn vooral mensgericht of juist het liefst doelgericht, wat zakelijker dus, en daarom 'to the point'.

Vanuit iemands breinvoorkeuren komt onder andere tot uitdrukking op welke wijze iemand het liefst communiceert, relaties aangaat, leidinggeeft, besluiten neemt, oplossingen vindt, leert, creatief is, onderwijst, traint en het ouderschap of de toekomst vormgeeft. Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor iedere levensloopfase en iedere ontwikkelingsfase in iemands leven.

Overzicht Neethling Brain Instruments (NBI®) vragenlijsten

De Neethling Brain Instruments (NBI®) vragenlijsten kunnen tijdens de gehele levens- en loopbaanontwikkeling van mensen ingezet worden - bijna letterlijk van de wieg (vanaf 5 jaar) tot het graf. Ten behoeve van uitdagingen (en natuurlijk ook vraagstukken) zijn er diverse lijsten beschikbaar:

Vragenlijsten op het gebied van Onderwijs & Training -> leerstijl, opvoeding, onderwijsvoorkeur:

 • Indicator jonge kind (5 t/m 9 jaar)
 • Leerlingen (10 t/m 14 jaar)
 • Studenten (15 t/m 19 jaar)
 • Leerstijl
 • Leraar/trainer

Vragenlijsten op het gebied van Algemeen & Business -> communicatie, teambuilding, leiderschap, conflicthantering, probleemoplossing, werving & selectie, loopbaanontwikkeling:

 • Volwassene
 • Vaardigheden
 • Baanvaardigheden (benodigde vaardigheden gekoppeld aan functie)
 • Baankeuze
 • Persoonlijke negativiteit
 • Leiderschapsstijl
 • Creativiteitsstijl

Vragenlijsten op het gebied van Persoonlijk & Sociaal -> opvoeding, communicatie, vrijetijdsbesteding:

 • Ouderschapsstijl
 • Relaties
 • Dieetvoorkeuren
 • Sport (voetbal, tennis, golf, rugby)

 

Tags: Breinvoorkeuren NBI, vragenlijsten Breinvoorkeuren NBI