• Start
  • Nieuws en activiteiten

Teambuilding workshops

Informatie over deze “Niveau 1”-Teambuilding Workshop

Deze ludieke, interactieve teambuilding op “Niveau 1 “ houdt voornamelijk rekening met de primaire communicatiestijlen van de teamleden. Ieder teamlid krijgt hierdoor meer duidelijkheid over zijn eigen inbreng in het team en meer duidelijkheid over de inbreng van de andere teamleden. Deze workshop is ludiek omdat hierin de persoonlijke voorkeur voor kleur van het teamlid een rol speelt. Kleurvoorkeur laat namelijk ook innerlijke voorkeuren zien.
Door rekening te houden met elkaars gaven en talenten, floreert ieder teamlid en komt het team tot zijn recht.
Via deze workshop wordt het team in staat gesteld op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan en elkaars mogelijkheden af te tasten en te benutten om de communicatie in het team te versterken zodat nog betere resultaten bereikt worden. Tevens biedt deze workshop tools voor zelfsturende teams om henzelf te monitoren op hun toekomstige prestaties. Op deze manier zullen teamleden met meer plezier, betrokkenheid en voldoening werken. Vanzelfsprekend wordt in deze workshop ook aandacht gegeven aan bodytalk en persoonlijke uitstraling van de teamleden. 

Over “Niveau 2”- Teambuilding Workshop

Soms kan het nodig zijn om meer helderheid te krijgen om onduidelijkheden, die zich als knelpunten in het team voordoen, op te lossen . Dan is het raadzaam te kiezen voor een “Niveau 2”-Teambuilding Workshop voor één of meerdere teamleden of voor het hele team. Er wordt  dan onder andere gebruik gemaakt van het online instrument Neethling Brain Instruments®. Dit instrument laat duidelijk zien hoe de verhoudingen zijn verdeeld per teamlid van zijn of haar innerlijke voorkeuren (stijlen). Op basis hiervan kunnen knelpunten worden opgelost en kan een team een transformatie doorgaan die permanent verandering teweeg brengt. Het betreffende team kan dan versneld tot zijn doel kan komen. Ook in deze workshop wordt aandacht besteed aan bodytalk en persoonlijke uitstraling van de betreffende teamleden.

  • 1
  • 2